EBS peahoone kõrvale kerkib lähiaastatel 100-miljoniline unikaalne õppimis-ja ettevõtluslinnak

Estonian Business School SA (EBS) poolt Tallinnas, Lauteri 3 kinnistule planeeritud unikaalne õppimis- ja ettevõtluslinnak on saanud ametliku ehitusloa ning juba käesoleva aasta II pooles algavad suuremahulised ehitustööd. Linnaku kogumaht on tulevikus 44 000 m2 ja arendusprojekti eeldatav maksumus 100 miljonit eurot. Projekti teostab EBS koos Metro Capitaliga.

Õppimis- ja ettevõtluslinnaku maamärgilise osana kerkib Tallinna kesklinna, Lauteri 3 aadressile 30-korruseline kõrghoone, mille on projekteerinud ALA Arhitektid Soomest (tuntumad arhitektuursed tööd on Helsinki Oodi raamatukogu ja Vantaa lennujaama uus terminal).

Rajatava linnaku kontseptsioon näeb ette unikaalse ettevõtlus- ja õpiarengu sõlmpunkti loomist erinevatele ettevõtluse ja haridusega seotud sidusrühmadele. See tähendab, et tulevikus pakub linnak rohkelt mitmekülgseid võimalusi õppimiseks ja enesetäiendamiseks ning vastutustundlikuks äritegevuseks. Samuti hakkab seal aset leidma palju põnevaid sidusrühmade huvidega kattuvaid sündmusi, sh konverentse, kontserte ja muid üritusi.

EBSi tänane õppehoone moodustab linnakust olulise osa – enamik auditooriumidest jääb olemasolevasse koolimajja. Uue ehitisega lisandub tiimitube, vaikseid õpialasid, mõned kõrgtehnoloogilised klassiruumid ning erinevad sündmuste korraldamise pinnad, millest suurimas saab läbi viia kuni 500 osalejaga üritusi. Uusarenduse arhitektuurne lahendus koondab lisaks õppe- ja koostööruumidele kontoreid ning 500 töölauaga rendivõimalustega ettevõtlat. Samuti on hoonetekompleksi planeeritud toitlustuspinnad, spordisaal, katuseaed ning 100 eksklusiivset korterit. Korterite müük algab 2024. aastal ja seda korraldab Metro Capital.

EBS linnakuga luuakse unikaalne keskkond vastutustundlikku ettevõtlust ja enese arengut  väärtustavatele sidusrühmadele. On need siis alustavad või kogenud ettevõtjad, üliõpilased, iseõppijad, õppejõud, mentorid, investorid, organisatsioonid. Inspireeriv keskkond, innustavad inimesed ja nende ettevõtlik elustiil loob linnakus arengu- ja eksperimenteerimise võimalusi nii üksikisiku- kui ettevõtete tasandil. Siin luuakse koostööpunkte vastutustundlikust kasvust innustuvate inimeste ja organisatsioonide vahel. Koos lahendatakse väljakutseid ning ollakse ettevõtluskeskkonna suunanäitajad, tulevikutegijad.

Lisainformatsioon:
Mart Habakuk
Kantsler
Estonian Business School SA
Mart.habakuk@ebs.ee