Tutvustus

Visioon 

Marienbergi visoon on luua inspireeriv, tulevikku vaatav linnaruum, kus oleks ka privaatsust ja loodust, ning kujundada ainulaadne elukeskkond. Meie jaoks on olulised koostöö ja innovatsioon ning eramajale omase kvaliteedi pakkumine kortermajade puhul.

Keskkonnasõbralikkus, energiatõhusus ja taastuvenergia on meie arendusprojekti lahutamatu osa. Mitmekesised elustiilivõimalused, parkide lähedus ja teenuste kättesaadavus parandavad kogukonna heaolu. Paneme rõhku koostööle ja usalduslikele suhetele eri huvigruppidega, et jõuda parima tulemuseni. Pirita tee 28 kutsub avastama ja kogema inspireerivat tulevikulinnaruumi!

3

Ehitusetappi

55,3%

Haljastust

6

Rühmaga Lasteaed

900

rattakohta

4000 m²

Teeninduspindu

Nüüdisaegne linnaruum on loodusega kooskõlas

Usume siiralt, et loodus ei lõppe seal, kus algab linn. Tänu erilisele asukohale mere ja paeklindi vahel ning parkide keskel on Marienbergi eesmärk anda endisele messikeskuse alale tagasi koht looduse rüpes, tagades samal ajal selle seotuse kultuuriliste ja majanduslike hüvedega, mida linnakeskkond pakub.

Metro rajab aadressile Pirita tee 28 eramaja kvaliteeti ja kortermaja mugavust ühendavad linnavilla stiilis kortermajad, milles on kokku 300 korterit, kujundades samal ajal avatud ja kaasavat linnaruumi.

Arhitektuur oma ala tippudelt

Marienbergi arhitektuur annab silmapaistva panuse Pirita promenaadi ja Tallinna panoraami ilmestamisse ning loob ühtlasi tervikliku elukeskkonna pargi ja mere piirile.  Just rahvusvaheliselt tunnustatud ALA Arhitektuuribüroo julge ja läbimõeldud kavand osutus Pirita tee 28 rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võitjaks.

Tervislik ja terviklik linnaelu

Marienberg toetub 15 minuti linna põhimõttele: kõik eluks vajalik on veerandtunni kaugusel. Rajame jalg- ja rattateed, mis ühendavad kvartali Pirita tee ja Reidi tee promenaadiga, et jõuda mugavalt tööle või kooli. Kavas on rajada ka arengut toetava planeeringuga lasteaed, kus avatakse kuus rühma, ning kesktänav, mille ääres paiknevad peatänavale omaselt kohvikud, väikepoed, bürood ja spordiklubid. Park, meri ja paeklint annavad võimaluse võtta aeg maha ning puhata.

Üheskoos kliimaneutraalsuse poole

Marienbergi asumikeskuse ehitamisel järgime säästva arengu nõudeid hoonete kogu elukaare vältel, võtame neid arvesse nii ehitusprotsessi ja arhitektuuri puhul kui ka ümbritseva keskkonna kujundamisel. Ehitusmaterjalina kasutame palju puitu, katused on kaetud traditsioonilise kiltkiviga. Piirkonda rajatakse maaküttesüsteem, mida täiendavad tahvelkatustesse paigaldatavad päikesepaneelid. Nii on tagatud taastuv ja heitmevaba energia, mis võtab arvesse meie laiuskraadi kliimat.