Visioon

Tulevikku vaatav linnaruum on kestlik

Marienbergi on luua inspireeriv, tulevikku vaatav linnaruum, kus inimestel oleks võimalik elada keset rohelust, tervislikus elukeskkonnas.

Keskkonnasõbralikkus, energiatõhusus ja taastuvenergia on nii Marienbergi kui ka tulevikku linnaruumi lahutamatud osad, soovime, et meie arendusprojektide keskkonnamõju oleks võimalikult väike. Kasutame keskkonnasäästlikke ehitusmaterjale, energiatõhusaid süsteeme ning loodussõbralikke haljastuslahendusi. Mõtestame ümber linnaruumi, luues sellise elukeskkonna, milles oleksid ühendatud eramaja kvaliteet ja kortermaja mugavus.

Kogukonna loomine ja kaasav ruum

Usume, et linnaruum peab olema avatud kõigile. Seetõttu soovime luua Marienbergi sellisena, et see pakuks elanikele mitmekesiseid võimalusi ja teenuseid, ning oleks avatud ka ümbritsevale kogukonnale. Avalikud alad, näiteks pargid ja spordiväljakud, soodustavad suhtlemist ja ühistegevust, tuues rõõmu kohalikele elanikele ja elavdades ümbruskonda. Marienbergis on kesksel kohal on 6 rühmaga arengut toetava planeeringuga lasteaed.

Kohaliku kogukonna heaolu on meile oluline. Oleme veendunud, et parimad tulemused saavutatakse koostöös eri huvigruppidega. Oleme avatud dialoogile kohaliku kogukonna, ametiasutuste ja teiste sidusrühmadega, et luua kaasavaid arendusprojekte. Soovime luua usalduslikke suhteid ning arvestada kõigi osapoolte huve.

Kvaliteet ja tehnoloogiline areng

Meie visioon Marienbergis hõlmab nutikaid lahendusi, mis rahuldavad tänapäeva inimeste tehnoloogia- ja mugavusvajadusi. Tahame luua kodusid, kus tehnoloogia toetaks ja lihtsustaks igapäevaelu, näiteks nutikate kodusüsteemide, energiatõhusate lahenduste või hea ühistranspordiühenduse kaudu.

Meie jaoks on olulised innovatsioon ja eramajale omase kvaliteedi pakkumine kortermajade puhul. Ületame ootusi ja seame uusi standardeid kinnisvaraarenduses. Meie projektid on tuntud kõrge kvaliteedi, moodsa arhitektuuri ja innovaatiliste lahenduste poolest. Pirita tee 28 puhul on meie eesmärgiks mõtestada ümber linnaruumi ja ehitada kortermaju, mis ei jää kvaliteedilt sugugi alla eramajadele.